Програма НА І – ІV КЛАС

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” , с. КОНСТАНТИН, обл. В. ТЪРНОВО

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА І – ІV КЛАС

за ІІ срок на  учебната 2010 / 2011 година

 

Първи клас

Втори клас

Трети клас

Четвърти клас

Понеделник

1. Роден край

Формиране на комуникативни речеви умения

Английски език

Човекът и природата

2. Математика

Формиране на комуникативни речеви умения

Формиране на комуникативни речеви умения

Формиране на комуникативни речеви умения

3. Четене

 ЗИП Математика

Формиране на комуникативни речеви умения

Формиране на комуникативни речеви умения

4. Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Математика

Математика

 

 5. Писане

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Вторник

1. Четене

Английски език

Човекът и природата

Човекът и природата

2. Математика

Математика

Литература

Математика

3. ЗИП български

Български език                           

Математика

Английски език

4. Музика

Музика                       

Английски език

Музика

5. Час на класа

Час на класа

Музика

Домашен бит и техника

6.

 

Час на класа

Час на класа

Сряда

1. Четене

 ЗИП български език

ЗИП математика

Човекът и обществото

2. Писане

Математика

Български език

Литература

3. ЗИП математика

Литература

Литература

ЗИП български

4. Физическо възпитание и спорт

Музика

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

5.

Физическо възпитание и спорт

Домашен бит и техника

ЗИП математика

 

Четвъртък

1. ЗИП български

Английски език

Човекът и обществото

Български език

2. Математика

Математика

Литература

Математика

3. Писане

Домашен бит и техника

Музика

Литература

4. Изобразително изкуство

Литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

5. Изобразително изкуство

 

ЗИП български

Английски език

Петък

1. Четене / Писане

Околен свят

Математика

 Български

2. Математика

Български език                           

Български език

Математика

3. Музика

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Литература

4. Домашен бит и техника

Литература

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

5.

 

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

         

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” , с. КОНСТАНТИН, обл. В. ТЪРНОВО

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ на ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

за учебната 2010 / 2011 година

 

 

Подготвителен клас

Понеделник

1. Природен свят / РС

2. Български език / РС

3. Изобразително изкуство / НС

4. Игрова култура и пресъздаване / НС

 

Вторник

1. Социален свят / РС

2. Математика / РС

3. Конструктивно-технически и битови дейности / РС

4. Художествена информация и литература за деца / НС

5. Физическо възпитание и спорт / НС

 

Сряда

1. Музика / НС

2. Български език / РС

3. Физическо възпитание и спорт / РС

4. Математика / НС

5. Природен свят / НС

 

Четвъртък

1. Изобразително изкуство / РС

2. Български език / РС

3. Социален свят / НС

4. Конструктивно-технически и битови дейности / НС

 

Петък

1. Музика / РС

2. Художествена информация и литература за деца / РС

3. Български език / НС

4. Игрова култура и пресъздаване / НС

 

 


ПРОГРАМАТА

Не са намерени никакви бележки.Венко